عمومی

نبایدها برای بیماران آلزایمری – مجله ایرانی

در افراد مبتلا لزایمر اید از لمات و ملات لی ساده استفاده رد. ردن ا لحن ودکانه ا مار اعث اختلال در او میود.

ارش مجله ایرانی، دکتر موسی ازاده، متخصص مغز و اعصاب، و انجمن راسان «تذکر همیشگی ما به خانواده فرد مبتلا به آلزایمر این است که هر حرفی که ممکن است او را به هم بریزد، به زبان نیاورند زیرا ممکن است سیستم مغزی فرد بیمار از هر ۱۰ بار یکبار به طور اتفاقی کار کند و متوجه موضوع شود. .

در افراد مبتلا لزایمر اید از لمات و ملات لی ساده استفاده رد. ردن ا لحن ودکانه ا مار اعث اختلال در او میود. منین اید دانیم مله هایی مانند «بگیر واب! اشو دم ن! رو اونجا ن!» که یک دستور اجرای خیلی ساده به نظر می‌رسد، لازم است با ملایمت و شمرده به بیمار انتقال داده شود زیرا مغز آن برای تجزیه و تحلیل این جمله‌ها به زمان نیاز دارد و شتاب‌زدگی باعث تأثیر منفی در عملکردش می‌شود.

افراد مبتلا به آلزایمر توانایی سرگرم‌کردن را ندارند و چون صحبت‌های دیگران را دیر متوجه می‌شوند در اطرافیان هم با آنها صحبت نمی‌کنند و این باعث می‌شوند که آنها بیشتر شوند. ایده درباره داستان و رهای دیمی در افظه مار اقی ماند است، رد. مثلا ممکن است سالمند داستان را مکر ریف ند و در این رایت

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا