فرهنگ و هنر

نشست تخصصی «بنیادهای فلسفی علوم انسانی» برگزار می‌شود

چهاردهمین سلسله‌نشست تخصصی با عنوان «بنیادهای فلسفی علوم انسانی» که از سلسله‌نشست گروه فلسفه و علوم انسانی در روز سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ بعد از ظهر به‌صورت مجازی و حضوری و به همت گروه فلسفه و علوم انسانی برگزار می‌شود.

ارش مجله ایرانی، سخنران این نشست مهدی داللهی استادیار موسسه وهشی مت و لسفه ایران، واهد بود.

این نشست ورت وری و مجازی گزارش میود؛ لاقهمندان مشارکت وری میوانند به این درس مراجعه کنید منین، لاقهمندان
لینک رکت در سخنرانی
https://www.skyroom.online/ch/irip/mt

لاقه افراد را سب اطلاعات ر لینک ر مراجعه نند.
https://www.irip.ac.ir/fa/news/341

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا