فرهنگ و هنر

نقد روزشمار جنگ ایران و عراق کتاب هفدهم

راسم نقد اب روزشمار نگ ایران و راق اب دهم ردا دوشنبه در ماه گزارش میود.

در این جلسه قرار است جلد اول و دوم روزشمار هفدهم با عناوین «نبرد در شیاکوه» و «نبرد چزابه» به نویسندگی نعمت‌الله سلیمانی مورد نقد و بررسی سردار فتح‌الله جعفری و یدالله ایزدی قرار بگیرد.

مچنین مجری و ارشناس لسه نقد، دکتر رفان ریمی، مدیر روه روزشمار مرکز اسناد و دفاع مقدس است.

جلد اول روزشمار هفدهم با عنوان «در شیاکوه» دربرگیرنده تمامی وقایع سیاسی، اجتماعی، بین الملل، اقتصادی و نظامی دی ماه ۱۳۶۰ است و عملیات محمد رسول الله (ص)، عملیات خاتم النبیین (ص) و تنش در روابط ایران و خلیجفارس ازجمله رخداد و وقایع مهم در این دوره است. لد دوم روزشمار دهم ا نوان

ناراین ار مراسم نقد اب روزشمار نگ ایران و راق دهم دوشنبه

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا