ورزش

نوستالژی زیرخاکی از آقاکریم پرسپولیس/عکس

ارش گزارشی رآنلاین؛ رم اقری از روزی در نار مهدی اشازاده دو مدافع وسط ملی وانان ایران را به وتبال م دادند. مدافعی مستحکم ا ربات سر و وتای دیدنی نشان میداد راکتورسازی ازیکن رگی در اختیار دارد.

ستاره سال‌های آینده فوتبال ایران قبل از معرفی به هافبک دفاعی و یکی از بهترین شماره شش‌های تاریخ فوتبال ایران و شاید هم بهترین آن، بازی در دفاع چپ را هم برای تیم ملی تحت تصدی علی پروین دارد. ولی او ساخته ده ود رای افبک دفاعی، ماره امل در میانه میدان رای نبرد ا ر می در سیان و.

مانطور در ویر ازی نجم رداد سال در روز ازی استقلال و اور مارهای معمول افبکای دفاعی داده میود. نبردی در نهایت ا نتییجه ساوی دو ر دو ایان رسید و ا ریم لیرغم

نوستالژی رخاکی از اکریم رسپولیس/عکس
مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا