دانش و سلامت

نکاتی که برای قبولی داوطلبان تجربی در کنکور معجزه می‌کنند

در روزهای اقی مانده ا نکور سراسری لیا در و اب مطالعه امتحانات نهایی ستند.

متر از دو ماه دیگر ا نکور سراسری رستی اقی مانده است. در این میان تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی که رویای قبولی پزشکی در سر دارند، شاید هنوز برای آزمون آزمایشی لازم را نداشته باشند و چگونه باید مطالعه کنند.

ر از روشال و نا وجود دارند

به گزارش شفاف، شروین مسیح، مشاور تخصصی کنکور گفت: مدت زمان کوتاهی تا کنکور سراسری باقی مانده است و باید ببیند که آیا دانش آموزان رشته تجربی و متقاضیان پزشکی می توانند مدت زمان خود را اجرا کنند یا خیر؟

به تازگی دیده می شود که برخی از مشاوران و برنامه ریزی ها با برخی از وعده ها به داوطلبان کنکور اجازه قبولی در رشته ها و شرکت های معتبر می دهند که این موضوع را تنها برای دانشگاه ها صحت دارد که برنامه ریزی خود را به درستی انجام دهند و هم اکنون به فکر باشند. مع ندی مطالب اب ستند.

مشاور نکور : اگر درخواستان نکور درستی درس نخواند اما نمیوان ول د در دی رای ولی نها در دانشگاهای سطح داد.

رخی از دان موزان میویند ودشان اید ارهایشان را انجام دهند.

سعی و لاش اد ای ر نه ردن رای نکور

مسیح افزود: دانش موزی سعی و لاش ادی میند میوانند ا نه م نتیجه مناسبی دست ورد؛ نابرین نا رف نه ردن نتیجه نخواهد داد و نباید این داشته باشد

ا ر نظام و سیستم نکور سعی ر این ده است ا راها لا رای نتیجه رفتن دانش موزان وجون دا نکور مقدار ادی سمت و سوی وش و وان داوطلب میرود.

این مشاور نکور اضافه رد: سوالات نکور رکیبی ده اند؛ نابراین داوطلب اید وش و دقت لازم را داشته باشد. نمیوان ا ند رمول نتیجه دلخواه رسید. س اید مرکز و اشراف مام دروس در اولویت اشد.

دانش موزان نکوری اید مام لاش ود را در رنامه ریزی

مسیح گفت: در نهایت توصیه‌های صریح برای زمان زیادی باقی مانده تا کنکور این است که دانشجویان رشته تجربی به علت تغییر در کنکور و جدا شدن از دفترچه‌های سوالات هم اکنون ریاضی و زیست را در یک روز و نوبت با هم مطالعه کنند.

داوطلبان رشته تجربی دروس شیمی و را باید در کنار هم بخوانند و تست‌های آن را با هم بزنند و از آن جایی که پاسخ برگ‌های سوالات جدا از هم هستند، پس باید آزمایش‌ها را به صورت مجزا تمرین کنند.

ارش/ نکاتی رای ولی داوطلبان ربی در نکور معجزه میند

این مشاور تخصصی کنکور اضافه کرد: دانشجویان رشته تجربی باید دقت کنند که دروس عمومی بسیار واجب هستند و دروس ادبیات فارسی، عربی، زبان و معارف اسلامی را باید بسیار مطالعه کرد تا اطلاعات لازم آن را کسب کنند.

اگر تست‌های دروس عمومی در جلسه کنکور به درستی پاسخ داده شوند، داوطلبان در ادامه جلسه با ترس و دلهره سوالات را جواب خواهند داد و شاید نتیجه دلخواه را کسب نکنند. نابراین ر این دروس رنامهای نا رارند و مطالعه در راموش نیست.

مسیح افزود: دروس مومی در نکور ایگاه ود را دارند و رتبه داوطلب مک ادی واهند رد؛ بنابراین در برنامه ریزی داوطلبان باید قبل از شروع، اما در نهایت چند روز قبل از خرداد یعنی شروع امتحانات باید دروس را به صورت تشریحی مطالعه و خود را برای امتحان آماده کنند.

ارغ اللانی ارغ اللانی امتحان نا ندارند، ر است ا رنامه را را سطح سواد امل اصلی رای نتیجه ری در نکور است.

منبع: اشگاه رنگاران وان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا