بین الملل

هرج و مرج؛ نتیجه مطالبات سلبی روشن در کنار مطالبات ایجابی مبهم

به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری آنا، اعتراضاتی که در چند هفته گذشته با حضور گروهی از نوجوانان و جوانان که مطالب فرهنگی و اجتماعی را مطرح می‌کنند، این سوال را به ذهن مردم متبادر می‌کنند که چگونه واقعی، کم‌هزینه و اثربخش برای بیان مطالب هستند. در عیاری از ونت، اخلاقی و افراطگرایی ست؟

به طور قطع هر عقل سلیمی این حقیقت را نمی‌پذیرد که‌گاه بحران‌سازی نمی‌تواند منجر به رفع و پایداری مطالبات شود، حتی اگر در مراحل اولیه، درخواست‌های موقت را به‌دنبال داشته باشید، ممکن است.

اسخ این رسش ونه در رآیند مدنی امکان رح مطالب و دستیابی

در نین رایطی ور راهکارهای ویزی میوانند واقعیر و اثربخشی ری ل رد.

وشبختانه وها و اظهارنظرهای ارولوژی متعدد و متنوعی که در طول هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌های کشور در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد فضای مناسبی را برای ریشه‌یابی اعتراضات از زاویه‌های مختلف که حتما باید آن را به فال نیک گرفت و برای توسعه و تعمیم آن جستجو کرد.

پذیرش انباشته شدن مطالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراضات از جمله عناصری بود که در آن سلایق مختلف بر آن تأکید می‌شود.

برخی از ناکارآمدهای سازوکارهای قانونی در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری در کشور برای ارتباط با بدن جامعه از جمله ایراداتی است که بارها از سوی تصمیم‌گیری می‌شوند و آن را به عنوان یکی از روش‌های شکل‌گیری پدیده‌های انباشت مطالبات بی‌پاسخ یاد کرده‌اند.

جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت قابل توجهی جوان، تحصیل‌کرده، دانا و طبیعتا مطالبه‌گر شده ولی عدم پیش‌بینی لازم برای ایجاد زمینه‌های مشارکت جامعه و ایفای نقش با تغییرات کیفی ایجاد شده در نسل پس از پیروزی انقلاب، زمینه‌ساز ایجاد مطالب انباشته است. است.

اساس هر انباشت مطالب به این معنا نیست که نظام تصمیم یا تصمیمی به آن اجابت شود، اما شاید به صورت جدی این امر دلالت دارد که ساختارهای موجود تکافویهای فزونیافته را برای تبیین نیاز به نمونده دارد و از این رو مدیریت جامعه بیش از آنهایی که نیاز به متولد شدن دارند. ده اسخ دهد نیازهای متصور میمگیران را دارد.

در گفتگوهایی که طی هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور شکل مکررا به موارد پیش‌بینی مسیرهای ارتباطی سهل‌الوصول و از جمله‌هایی به حضور نمایندگان اقشار و شرکت‌های مختلف در نهادهایی که نقش واسط اجرا و تصمیم دارند اشاره می‌کنند که نیازمند تدبیر مسئولین مربوطه است.

در این رابطه نقش و ارکرد رسانه ویژه رسانه رخوردار از وجه مومی نیز میوانند سیار نباند.

عدم توجه کافی است از رسانه‌ها که بودجه آنها از محل مالیات عمومی تامین می‌شود به مطالب گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند باعث ایجاد این شائبه شود که آنها فقط دارای خاصیت جامعه ایران هستند.

چنین راهبردی باعث خواهد شد که مخاطبین دیده نشده باشند، خدماتی که دولت‌ها بدون توجه به تفاوت‌های زبانی، قومی یا حتی مذهبی به مردم ارائه می‌دهند، فراموش کرده‌اند و خود را در جایگاه شهروند درجه دو ببینند.

در شرایطی که گروهی از جامعه احساس می کند که گوش شنوایی برای مطالباتش وجود ندارد و صدایش به جایی نمی رسد، تلاش می کند که خواسته هایش را از مسیرهای دیگری که یکی از آنها در تصمیم گیری ها در کشور احساس می کنند، می کند.

توجه در این نکته که با وجود ده‌ها امکان رسانه‌های خصوصی و ارتباطی میان افراد جامعه وجود دارد، این رسانه رسمی است که القاء احساس نادیده را محقق می‌کند، مسئول رسالت امر را در توجه به این نکته دوچندان می‌کند تا در صورت لزوم، تغییر در این زمینه ضروری است. را ا د ر دنبال نند.

لری ارضهای ر نوان

در نین رایطی اگر «مطالبات ایجابی» نیز مطرح می شود، مدتها مبهم و ر اف است ون ل و ر آن نسته.

تقاطع مطالبات سلبی روشن و درخواست‌های ایجابی را به‌دلیل می‌دهند که در شرایط غیرسازنده قرار می‌دهد، در عین حال می‌تواند منجر به تمرکزهای اعتراضی و افزایش خشم شود حتی می‌توان به ناخواسته به خشونت گرایش پیدا کند.

روهایی میدانند نمیواهند اما درک درستی از ایگزین ندارند البا اتحادهای ننده میرسند. نمونه های متعدد داخلی و ارجی از زندگی نین وضعیتی اطره وبی در ن اد ملت ایران ا نگذاشته و سر مورد

روندی از سوی رسانه ارسیان معند را دا افکار مومی در سطح امعه ایران ری ده دقیقا ر مدار

با توجه به سیاست سیاسی منسجم و جامعه پویا و هوشمند ایران احتمال شکل‌گیری چنین وضعیتی در کشور ما بسیار اندک است، اما برای از بین بردن احتمال احتمالی در این خصوص باید با بهره‌گیری از درمان‌تر از سازوکارهای قانونی موجود در کنار نهاده‌های مدنی و احزاب واقعی که می‌تواند باشد. ا الیگارشیا انواد دوستانه ا اقتصادمحور رهایی ا و اعتماد اعضای ود را در مشارکت های صیادمح راد.

حرکت در این مسیر تا حد مطلوبی جلوی ایجاد آسیب‌های ناخواسته در جامعه را سد خواهد کرد و از مخدوش شدن امنیت پایدار در جامعه به عنوان زیرساخت اصلی پیشرفت در کشور جلوگیری می‌کند.

منبع: نورنیوز

انتهای ام/4129/

انتهای ام/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا