عمومی

هشدار آقا مجتبی تهرانی به قالیباف چه بود؟

ماجرای تصاویر همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف که همراه با کالسکه بچه های ترکیه به کشور بازمیگشتند، از دیروز تا الان رئیس مجلس را زیر ضربات انتقادات گرفته و احتمالا این هجمه ها تا چند روز دیگر هم ادامه داشته باشد و بعد از هم مثل خیلی از موضوعات موضوعات باشد. ریز و درشت دیگر دست راموشی سپردهود.

اما درباره این ماجرا که البته از یک طرف آقای قالیباف آن را «خطای نابخشودنی» خوانده و از سوی دیگر برخی آن را تکذیب کرده اند، نکاتی وجود دارد که پرداختن به آنها می تواند به تحلیل دقیق این گونه ماجراها کمک کند:

. محمدباقر قالیباف، احتمالاً یا بدشانسی است یا واقعاً برنامه هایی برای به اصطلاح «زدن» او چیده شده بود چون بعید است که خانواده دیگران از این قبیل سفرها نروند و فقط زن و بچه رئیس مجلس به ترکیه باشند. از اینرو نه آن کسی که این تصاویر را منتشر می کند خیلی امامزاده است، نه قالیباف که زن و بچه اش رفته اند ترکیه خیلی گناهکار اما به هر حال اگر توطئه های هم برای تخریب قالیباف بوده است، خانواده رئیس مجلس بدون جایگاه او بهترین بهانه را به دست مخالفان داده اند. .

. که قالیباف با وجود شعارهای حمایت از تولید ملی و مدیریت جهادی و لزوم توجه به نود و ششدرصدیها زن و بچهاش میروند ترکیه و از آنجا مایحتاج خود را میخرند، گرچه درد است اما خیلی چیز عجیبی نیست و قالیباف مختصر هم نیست. رئیس مجلس در همان فهرستی هم که سال 96 از اموالش در یک کاغذ A4 منتشر کرد، نه اثری از تولید داخلی بود، نه اصولا اموال و نقدینگیاش شبیه نود و ششدرصدی های همان زمان بود. ما در ن رست م اثری از راید و سمند نمینید. مزدای مدل و اترول مدل محصول اپن در این رست است، ای اینها ولید ملی وده و نود و درصدیا ا این مقدار اموال و نقدینگی دارند من که الیباف لااقل این رست را منتشر کرد. مین ار را من نکردند.

دار ا مجتبی رانی الیباف ود؟

. چه وييم ناه ن و رزند را نبايد اي اليباف نوشت، رف املي نيست. وقتی مردم مام ونندگی ود را میمات امثال ای علیبا در حالی که در همه جای دنیا دولتمردان قرار دارند و خانواده شان زیر ذره بین رسانه ها و افراد هستند و علاوه بر این، اگر خطای بچه ها را به پای والدین ننویسند، خداوند در آیه 28 سوره انفال هشدار نمیداد که: «و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم». نَةٌ وَ َنَّ اللَّهَ نْدَهُ َجْرٌ َظیمٌ – و مشاهده اموال و اولاد اولاد. همچنین اگر خانواده‌ای به آنان ربطی نداشتند، قانون اساسی و قانون عادی بر لزوم اعلام اموال و خانواده‌شان قبل و بعد از قبول قاطعیت نمی‌کردند و می‌گفتند فقط اموال خود را مورد بررسی قرار می‌دهند. ندان م رفته نیست وییم رزندان مسئول ناهی ردهاند درشان مسئول ده است. وقتی همین بچه های توان بواسطه قدرت ناشی از اراده عمومی است که به پدرشان اعطا می شود می توان از امکانات و بهتر از سایرین بهره مند شد، باید برخی ملاحظات و سختی ها را هم تحمل کنند. مگر اینکه بگویند ما تمام هزینه هایی را که از و تولد به دلیل جایگاه پدرمان برای ما می شود و فرصت هایی که به دست آوردهایم را به قیمت روز به بیتالمال برمیگردانیم تا بتوانیم آزادانه زندگی کنیم. اگر سی وانست مه این رصتا و نها را رانند، سمالله.

. واهیم ا نخواهیم، ​​مسئول نظام مهوری اسلامی و اطرافیانش ر اری نند نابرین اشتباه، رم، لف و ر ار د ارزش از سوی دمهای نظام و اطرافیانشان، مستقیما لگد دن دین ا. برای همین است که مرحوم آیت الله حاجآقا مجتبی تهرانی که رهبر معظم انقلاب، ایشان را عالم عامل ربانی توصیف کردند، خطاب به قالیباف میگوید: «حواست که مسئول دین مردم هم هستی» و نگران این هشدار، در واقع خطاب به همه نظام است. ماهوری اسلامی است. نان نسبت دین مردم مسئولند و نباید اری ند دین ربه وارد ود.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا