دانش و سلامت

هشدار وزیر بهداشت آلمان نسبت به تعطیلی بیمارستان‌ها

داشت لمان : ران انرژی می واند لی مارستانا در این ور وزیر نتیجه ود.

ارش مجله ایرانی، دا و درمان لمان

«کارل لاوترباخ»، وزیر بهداشت آلمان روز گذشته (یکشنبه) گفت: تعداد زیادی از بیمارستان‌های کشور به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش تورم هستند که باعث می‌شوند از کار افتادن بهداشتی می‌توان با خطراتی که به وجود می‌آیند.

وی اکید رد: مارستانها در وضعیت سیار ویژه ای رار دارند و در ورتیکه ما واکنش سریع و دیدی نشان می دهند.

ارش المیادین، لاوترباخ است وزیر دارایی ور در مورد ونگی ارائه مک مارستانها واهد رد. رچند، رلین رای در نظر رفتن ودجه وصی رای مارستانها رنامهای ندارد.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا