ورزش

همکاری دانشگاه آزاد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

ارش رنگار گزارش نا از راسان نوبی،
در مراسم امضای این نامه
سید سن اشمی رئیس دانشگاه اسلامی راسان نوبی
هاشمی با اشاره به سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت :این سند برنامه پنج ساله راهبردی و عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۴۰۵ برای تحقق سند دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری است.
دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی بر بیانیه تعلیم و تربیت و سند تحول و تعلیم نظری جهادی را در زمینه های علمی،فرهنگی،معرفتی و تربیتی را نصب العین خود قرار داده است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه چهل سال این نهاد گفت : در این رخداد ملی که ۱۰۰۰ایده و استارتآپ و ۱۰۰۰ شرکت فناور خلاق و ۱۰۰۰ آزمایشگاه و زیرساخت پژوهشی شرکت بودند. دانشگاه اد اسلامی رژند و راسان نوبی در مار رترین ا رار رفت .
وی ضمن قدردانی از مدیرکل و مسئول سازمان آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت تفاهم نامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مهارتی زمینه سازها و برکات ارزشمندی برای استان. واهد ود.
حسن کامرانی فرد مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیز گفت : هدف از این تفاهم نامه بهره مندی از توان و توانمندی های علمی، آموزشی و تحقیقاتی طرفین و توسعه همکاری به منظور استمرار و اثربخشی ارتباط سازمان یافته میان طرفین در جهت رفع مشکل است. نیازهای متقابل در وسعه مهارت می اشد.
وی : موزشها مهارت های سازمان نی و رفه ای نظارت سازمان آنی ار است و این سازمان مرکز ویژه ای مر ا مر ا ا مان
وی افزود: رایند ارزشیابی ا در سازمان موزش نی و رفه ای از نظر اصول مهارتی است .
وی با بیان این که گواهی نامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای دارای کد بین المللی و قابلیت ترجمه دارد گفت:ماده انتخاب از متخصصان صاحب صلاحیت دانشگاه در کمیته های تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش و برگزاری آزمون های مهارتی.
در ادامه این جلسه مهندس حق پرست معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و عطاءالله اژدری معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی استان گزارشی از حوزه متبوع خود بیان کردند.
ن است
ارائه رست اولویت ای اتی در الب رح ای وهشی اربردی و ایان نامه ای دانشجویان لات میلی


– صدور مجوز تاسیس “مرکز مدیریت مهارت آموزش و مشاوره شغلی (TMC)” برای واحدها، پردیس های دانشگاهی و آموزشکده های فنی و حرفه ای واجد شرایط دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات موضوعه.

-هدایت رح ا وهشی، ایان نامه ا و رساله ای دانشجویی برای موضوعات درخواست اداره ل
– ایجاد ساز و ار مناسب و معرفی دانشجویان و دانش موختگان دانشگاهی منظور ره مندی از امکانات موزشی ادان
– دریافت مجوز و سیس “مرکز مدیریت مهارت موزی و مشاوره لی” (TMC)
از مفاد این اهم نامه است.
در پایان این جلسه مرکز (TMC) با حضور هاشمی رئیس و مشاور دانشگاه آزاد اسلامی و مهندس کامرانی فرد و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و مقامات این سازمان مرکز مدیریت مهارت آموزش و مشاوره شخصی در محل حوزه معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه اد اسلامی رجند افتتاح د.

انتهای ام/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا