دانش و سلامت

وزارت ارتباطات: هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت‌های ارتباطی کشور وجود ندارد

مشکلات و ندی سرعت اینترنت این روزها ریبا ری راری در شبکه اجتماعی و رسانه دیل ده است. از روز ر ا مردم ساکن در نواحی مالی ور از وضعیت اینترنت ود ایت وجود دارد. همچنین گزارش‌های رسیده، اینترنت در غرب مازندران از ظهر روز گذشته تا حوالی شب برای برخی از کاربران بوده‌اند که دردسرهای بسیاری برای کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند.

در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشوری که وظیفه تامین ارتباطات بین استانی و بین‌المللی را برعهده دارد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام نکرده است. مشکلی در ارتباطات رساخت ور وجود و سرویس دهی اپراتورهای مخابراتی و ارائه

روابط مومی واموربین الملل رکت ارتباطات ر ساخت ر مخابرا ایران است.

ن است اواس مرداد ماه امسال، سوزی در وضچه های ارتباطی مخابراتی

پس از پیگیری‌های وزارت ارتباطات، قصور شرکت در این حادثه احراز و وعده داده شد با همکاری شرکت‌های رگولاتوری، زیان و خسارات مشترکین این اپراتورها را به عنوان جریمه پرداخت می‌کنند.

ا وجود ماه ا این موضوع نوز ری از ن میزان سرت مشترکین و رداخت ن از سوی رکت مخابرات نی

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا