فرهنگ و هنر

پاسخ شرکت توسعه و تجهیز به ادعای مددی برای ریزش سکوهای ورزشگاه آزادی

در وگو ا نا ورت ر

سرپرست مومی روابط رکت وسعه و اظهارات مدیر مجموعه ورزشی ادی واکنش نشان داد.

شهاب مالمیر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری آنا، درباره ایرادات متعددی که احمد مددی سرپرست سابق ورزشی آزادی به ورزشگاه 100 هزار نفری وارد دانسته است اظهار کرد: در خصوص صحبت‌هایی که آقای مددی انجام داده است نم. جای جای جای ورزشگاه آزادی که 50 سال از عمر آن می‌گذرد پیر و فرسوده است و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از زمانی است که از مجموعه آزادی گرفته شده و از انتصاب علیرضا عاصم یوسفی به عنوان مدیر و احمد مددی در سمت سرپرست در تلاش بوده است. ا نواقص را رطرف ند.

وی افزود: ارشات لازم در مورد ایرادهایی ارزیابی مالی به نقاط آسیب دیده در حال انجام است و در مواردی که در مرحله نهایی اجرایی می‌شود، ولی عملیات عمرانی روند زمان‌بری است و نمی‌توان انتظار نتیجه را داشت. امکان میر ام مامی دارد سیب وجود ندارد، ون امکان لی ورزشگاه ار نفری

سرپرست روابط عمومی شرکت توسعه و تجهیز اعلام کرد: در نقاطی که خطر ریزش وجود دارد، در زون‌های کار به صورت صورت گرفته وجود دارد و در مرجله جدید از ۶۹ منطقه انتخاب می‌شود که خطر آسیب پذیری ۱۵ را در مرحله مناقصه قرار می‌دهد. از ریور ا آنلاین مان دریافت اکت وده، اریخ مهلت ودت اسناد ا آنلاین است و مان ازگشایی اکتد ا. س از ن ملیات سازی، ازسازی و سبک سازی سازه اجرا می شود. س مناقصه سازی ون ورزشگاه

مالمیر ریح رد: در مقاوم سازی سازه از مشاوران وبی استفاده ده و ازدید دورهای نیز در ال انجام ام. سازه مشکلی ندارد و نگران در مورد ریزش نیست. ا این وجود لاش در مسیر مقاوم سازی ادامه داشت و مرور سازه مستحکمتر مود. در مورد اسیسات نیز لازم است در مرحله اجرا رار رفته و نیز ایان رسیده است. درباره ر ودن من ورزشگاه م سب منکر ر ودن نیست. من اخراجا انجام ده و ایشای دورهای ابلیت استفاد

انتهای ام/4048/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا