بین الملل

پاشینیان: پیشنهاد غرب را در زمینه روابط با باکو بررسی می‌کنیم

نست وزیر ارمنستان روز نبه لاوه ر نهاد روسیه، نهادا ورهای ربی در مینه

ارش گزارشی یکی از گزینه‌ها این است که بگوییم الان زیاد روی موضوع قره‌باغ تمرکز نکنیم، بر اساس این وضعیت را تا حدودی وضعیت بدانیم، روابط ارمنستان وجمهوری آذربایجان را حل کنیم، غیرقابل قبول نیست، قابل قبول است.

وی ادامه داد: «رویکرد دیگر این است رویم و مسئله ره اغ را ل نیم. ال ممکن است این سئوال اید دام متأسفانه امعه انی، مه ورها دون استثنا، ره اغ را از مهوری ربایجان میداند.»

انیان ارمنستان

نخستوزیر ارمنستان ارشنبه دعوت روسیه راهی ر

این در حالی است که «شاهین مصطفی اف» نخست وزیر جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت: «پیشنهاد ارمنستان برای ایجاد سه نقطه ایست بازرسی در مرز جمهوری آذربایجان، تنها تقلیدی از اجرای مفاد بیانیه سه جانبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ است.»

وی مدعی د مسیرهای نهادی ارمنستان از نظر وپوگرافی و رایط اقلیمی رای ارتباط مل و نقل ا

ارمنستان اعلام رده د دارد سه اسگاه در مرز ا مهور ربایجان از ند.

اهین مصطفی اف : «پست ای ازرسی اید ا وافق رفین و ورت متقارن از ود. اما ارمنستان ونه ماهنگی اکو انجام نداده است.» او، ارمنستان اخراجند آنیه سه انبه رین نه رای ارتباطات مل و نقلی ارائه نشده است.»

جنگ در منطقه قره‌باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۵۰۰ نفر کشته شدند. داشت، نشینی رد و روسیه نیز نیروی رای نظارت بر روند منطقه رستاد.

لاشای رای لح نهایی میان ارمنستان و ماهوری در این راستا رسانه‌ها روز سه شنبه از افزایش بودجه جمهوری آذربایجان در سال 2023 خبر دادند و نوشتند که برای تقویت بودجه جمهوری آذربایجان و تامین امنیت ملی اولویت اصلی هزینه‌های بودجه دولتی است و در بودجه دولتی سال 2023، 3.1 میلیارد دلار که 17 میلیارد دلار است. درصد ر از سال است که این هدف اختصاص داده شده است

310310

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا