بین الملل

پرواز برای زنان افغان”بدون همراه مرد” ممنوع شد

دو منبع امروز (یکشنبه)

ارش مجله ایرانی، آن اقدام و میم به این که البان دات ود را مبنی ر ازگشایی مجدد دبیرستان ا ا ا دخت. میمی اکثر روندان این ور را وکه رده و محکومیت وامع ارجی را دنبال کرده است.

به گفته این دوم مقامی که خواستاند نامشان فاش شود، برخی از زنان روز شنبه به میدان هوایی کابل رفتند تا سوار پروازهای داخلی و بین المللی شوند، اما به آنها گفته شد که «بدون همراه مرد» نمی توانند سفر کنند.

مامات البان نامهای وط وا ارسال رده و نا را نسبت به این محدودیت مط

وزارتان وزارت امر معروف و نهی از منکر و وزارت رهنگ و ارشاد البان در این وص اظهار نظر نکردند.

البان ر در دستورالعملی اعلام رده ود نانی

س از نکه البان در اوت افغانستان را رف رد، وضعیت اقتصادی این ور متزلزل د و امعه آنی ر سن ا ا ر.

ریمها لیه البان، دهها میلیون دلار از منابع مالی ملی دولت را ن میرد، رده است. میلیاردها دلار از دارا افغانستان در ارج از ور مسدود ده و ارتباط سیستم آنکی افغانستان ا ادی در نتیجه، دولت ا د ادر رداخت وق مردم نیست و دین رتیب اقتصاد این ور از ن رفته است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر

تیم تحریریه مقالات بین المللی

تحلیل‌گر خبری بین‌المللی با تمرکز بر رویدادهای داغ جهانی. به شما اخبار روز را با نگاهی بی‌طرف و با تحلیل‌های کارشناسی ارائه می‌دهم. با دسترسی به منابع قوی، اطلاعاتی دقیق و جامع را به شما می‌رسانم.
دکمه بازگشت به بالا