دانش و سلامت

پوشش همگانی بیمه؛ عامل کاهش هزینه‌های کمرشکنِ نظام سلامت

مدیر کل بیمه گری و درآمد بیمه سلامت ایران با بیان این مطلب که هزینه های کمرشکن در نظام سلامت در مواردی مانند بستری های طولانی مدت در ایچو، درمان به سرطان، بیماری های مزمن، صعب العلاج و … دریافت خدمات برای بیماران مشکل می سازند. اد رد: مهم مه مگانی سلامت مانی محرز میود مه نوان امین ننده نابراین لازم است ا مامی افراد امعه را از مشکلات درمانی، از ماری اقدام وشش مد.

ارش مجله ایرانی، دکتر نان ا محمودی، : از مهمترین وظایف سازمان مه سلامت ایران ان افراد سانی از دستگاه های اجرایی و ا ورت اجباری و ر اسارس آنون ار وشش مه مه. در این زمینه سازمان بیمه سلامت ایران به تناب در سالهای مختلف از طریق صندوق خود فرمایان، صندوق بیمه صندوق شهری، از طریق صندوق ایرانیان و در حال حاضر بیمه سلامت همگانی اقدام به پوشش بیمه این افراد کرده است.

وی افزود: در بانکی سازمان بیمه سلامت حدود 15 میلیون نفر بیمه شده در بیمه همگانی طی چند سال تحت پوشش بیمه قرار گرفته و در طول زمان و بعد از دریافت خدمات، یا بیمه های اعتباری خود را از دست داده و یا اقدام به تمدید می کنند. دفاتر درمانی ود ردهاند.

مدیر گری و بیمه بیمه کل سلامت تاکید کرد: در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر از این بیمه بدون اعتبار بوده اند و این افراد می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی به نشانی Bimehslmtirnian . ir نسبت مه نمودن ود و اعضای انواده ود تصمیم می گیرند.

او ادامه داد: پرداخت حق بیمه در این صندوق با ارزیابی وسع سنجیده می شود و تعیین دهک درآمدی خانوار در اختیار وزارت تعاون، کار و امنیت اجتماعی و پایگاه امنیت ایرانیان است و سازمان بیمه سلامت ایران با استعلام از پایگاه مرکزی و تعیین دهک درآمدی، اقدام مه نمودن افراد میند.

وی گفت: بر اساس آیین نامه تصویب دولت در صورتی که افراد در سه دهک اول درآمدی از پرداخت حق بیمه معاف هستند و مابقی به تناسب میبایست در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند.

وی همچنین یادآوری می‌کند: با توجه به تشخیص بیماری‌های بیمارستانی در کشور، افزایش مراجعات بیمارستانی و شلوغی دفاتر پیشخوان دولت، از آبان ماه سال 98 تا اولین ارزیابی رای‌گیری طبق مصوبه ستاد ملی، انجام می‌شود تا همه افراد جامعه بیمه سلامت همگانی را به بیمه‌گر تبدیل کنند. ورت رایگان دریا نند، لیکن در ره انون ودجه سال ر استمرار ارزیابی وسع اکید ده است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا