ورزش

پیمان اکبری: آلکنو دلسوز والیبال ما نبود/ دور دریاچه می‌دوید تا در المپیک خوش استایل باشد

مان اکبری: لکنو دلسوز والی بال ما نبود/ دور دریاچه میدوید در المپیک وش استایل اشد

سرمربی تیم والیبال پیکان در مورد عدم قبول دستیاری آلکنو در المپیک گفت: آلکنو برای چهارمین حضور در المپیک به ایران آمد و صبح ها دور دریاچه می‌دوید و ورزش می‌کرد تا در المپیک استایل خوبی داشته باشید.

به گزارش مجله ایرانی، پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان تهران در نشست خبری از قهرمانی در باشگاه‌های آسیا به قبول قهرمان این تیم اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که از پیکان انتظار قهرمانی بعد از آن رفت، گفت: سال ۹۶ به میزبانی پیکان قهرمانی در باشگاه‌های آسیا شد. ن سال آن روی سکوی رفت اما از قبولان رایط ل را نداشت. اوج دی آن سال ود دهم لیگ د. آن رای آن لی د ود اما اوایل سال
او با بیان اینکه امسال نوزدهمین سال حضورم در پیکان است و تمام افتخاراتم در این تیم بوده است، ادامه داد: هدف ما در لیگ حضور در جمع چهار تیم بود چون بودجه و نفرات لازم برای قهرمانی را نداشتیم. وجه محدودی نسبت رقبا داشتیم و دستمان رای رفتن ازیکنان اپ ایرانی م سته ود. اجازه رفتن ازیکن ارجی ما اوایل لیگ نداشتیم. مه دست دستم داد سختی در نهایت لی رسیدم. لیگ دومی رای اشگاه آن لی ارزشمند ود. ما همه چیز را در نظر می‌گیریم شاید برای پیکان دومی و سومی خوب نباشد اما از نظر هزینه، نفرات و مشکلاتی که داشتیم و همچنین بعد از چند سال ناکامی دوباره این تیم را به جمع مدعیان برگرداندیم.
سرپرست آن در ادام آن رد: امروز مدیریت روز مدیریت ابخش در آن ود و وشحالم وشحالم دیدگاه مثبتی داشت و مایت رد. در لحظات سخت، ناراحتی و وشحالی نار م ود و در نهایت یک دومی لیگان رسید. شاید زمانی که ارومیه و سپاهان را شکست دادیم از نظر همه قهرمان بودیم اما از نظر من نه چون باشگاه پیکان پایه‌های قهرمانی خود را در چند سال گذشته از دست داده بودند و ما دوباره آنها را ساختند و نتیجه‌اش را در آسیا دیدند.
او به تیم قهرمان لیگ برتر که در جایگاه سوم باشگاه‌های آسیا قرار گرفت اشاره کرد و گفت: شهدا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری خوبی در والیبال کرده‌اند که به آنها بابت قهرمانی در لیگ و سومی در آسیا می‌گویم. به نظرم حقشان بود چون با برنامه‌ریزی چند ساله به چیزی که می‌خواستند رسیدند اما ما روزی که بازی فینال دوم را باختیم و قبل از اهدای کاپ با آقای عطابخش پشت فدراسیون قدم‌ها را می‌زدیم و در تصمیم امروز می‌گرفتیم، یعنی حتی یک ساعت به خودمان نمی‌دادم. ر و رنامهریزی ردیم دوباره اتفاق وبی د. وشبختانه ازیکنان وب ایرانی و ارجی را ردیم. مشکلات مشکلاتی که داریم و ازیکنانی ردیم دیر م اضافه می کنند. من دلیل در مینه ماهنگی مشکل داشتیم. ماهنگی لی وبی ن ای موسوی و معروف وجود دارد و سعی می کند در من ازیکنان را ماهنگ نیم.
اکبری در مورد گذاشتن فشار قهرمانی در باشگاه‌های آسیا از ابتدای روی پیکان بود، گفت: همه از روز اول فشار قهرمانی را روی دوش تیم ماند و همین فشار را روی بازیکنان آوردند. ایی ای معروف این ار روی دوش ما من مند. شاید این فشار روی تیم شهداب می‌بود که به عنوان قهرمان لیگ در این مسابقات شرکت کرد اما به دوستان کمک کرد تا جایی که امکان دارد روی بازیکنانمان انتخابم فشار بیاورد. وشبختانه در نهایت رمان دیم و دوباره اشگاه آن ریل رمانی رگشت.
سرپرست آن در مورد رنامه این ما رای ازیکنان ارجی رکت در ام اشگاهای آن : اگر مانی گزارش ود رخی از بازیکنان سطح اول دنیا در لیگ هایشان نباشند، میوانیم نیم. اگر دنبال نتیجه وب در دنیاستیم اید ازیکن ارجی ریم، در ر این ور ارمان سیار مشکل است. امیدوارم وانیم داقل مین را داشته اشیم. نکته دیگر اینکه ما باید از همین الان نسبت به جذب آنها اقدام کنیم که تا حدودی غیرممکن است چون بودجه کمی داریم اما بخواهیم در باشگاه‌های جهان نتیجه بگیریم و روی سکو برویم اگر چند بازیکن سطح اول دنیا را داشته باشیم. اید نیم در روزهای نده اتفاقی میافتد و میمی میرن.
اکبری در پاسخ به این سوال که چرا دستیاری آلکنو در المپیک را قبول نکرد، گفت: زمان سرمربیگری آقای کولاکویج، دستیار اول تیم و شناخت خیلی خوبی نسبت به ضعف و قوت تیم ملی خودمان و دیگر تیم های سطح دنیا داشتیم. اید ا لکنو میم درستی از نظر دراسیون والیبال ود و ما م میدهیم ون میواستند درالکن . نابراین میم منطقی از نظر دوستان استفاده از مربی اتجربه ود، اما او ا م ملی روسیه رمانی دارد و سیستم والیبال ما روسیه لی متفاوت است. ما از نظر را م روسیه را نداشتیم و ای لکنو املا
او افزود: اوود: از ای لکنو رسیدم انگیزهات رای مدن ایران ست دوست موضوع دیگر اینکه دور دریاچه میدوید و ورزش میکرد در المپیک استایل وبی داشته است. ما دترین نتیجه والیبال را در این دوره داشتیم و مدن او دوازدهم رسیدم. من سی مثل داورزنی رای این انتخاب
اکبری ادامه داد: دلیل اینکه نپذیرفتم این ود مام افتخاراتم را له له دست وردهام و مت دهام. مربی آداشی نیستم ویند ون رمان اشگاه ای سیا دهای نار م ملی اش. من لاش را منم و دوست دارم در مسیر درستی اهدافم رسم. از رفی من مربی نوبتی نیستم ویم لا اینجا را نرو د المپیک را رو. اگر من ملی مربی اثیرگذاری در اینجا را رو نجا را نرو نی
اکبری در اسخ این سوال از مدن ای الی و دیپلماسی ن ایران و میلانو نید، :
ول ای اروین انگاپت سوال دی.
انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا