رویدادها

چرا خبر بد برایمان جذاب است؟

من در حال خواندن یک خبر هستم و آن را طوری برای شما تعریف می کنم که گویی می ترسم از شما می ترسم. ما تمایل داریم اینگونه زندگی کنیم. روزنامه نگاران با چنان گرایشی بازی می کنند که تیترها و اخبار آنها مخاطب تحریک کننده ای را به خود جلب می کند. کراکه ترس و ترکار را فرا می‌خواند.

به روابت عسنا، نوبو 146 mahnahme «مدیریت کردیت» با دوسه‌های هرای «خبر بد و عرکس» و «روابت جمیلی اکادمیک» به مدیریسمولی امیر عباس تقیفور و ردابیری علی ورامینی شد.

شماره اول این مجله با ویژه نامه «اخبار بد و اضطراب» و در دومین شماره، تاریخچه و حضور «گزارش‌های عمومی دانشگاهی» بررسی می‌شود.

خوانش يك خبر بد آين نياز وسواسغون را طوسيفر كے ہے ترس بهدنبال بهدنبال بهدنبال ما تمایل داریم اینگونه زندگی کنیم. روزنامه نگاران با چنان گرایشی بازی می کنند که تیترها و اخبار آنها مخاطب تحریک کننده ای را به خود جلب می کند. کراکه ترس و اخترار را فرا میکواند این احساس وجود دارد که اگر آخرین اخبار را بدانم، بهتر می توانم از خودم و خانواده ام محافظت کنم، اما به نظر می رسد که اکنون باید رفتارمان را تغییر دهیم. وغرنه anxiety کابر بدکوانی ما را نابود کرد. در نوبوی جدید ماهنامه منتدیر به آئین تعلیم به این موضوع تبدیل می شود که کرا کبر بد کتیری است؟ که عرفة رووی بر انسان دارد؟ آیا جهان تاریک و قیر شده است؟

در آن دو از آستادان علي المعلومات و جزنجاري، محمدمهدي فرقاني، علي‌اكبر قاضي‌زاده، فريدون سديدگي و مجيد رضيان بريده شده‌اند، كرا خبر بد و ايرت كابري دارد؟ بابیزن عبدالکریمی و ساله نجفی خبر بد را از منزر فولسفی شده است و سوهیل راحیمی و مستفا سلیمانی تعریف کابر بد را کار بد را از منزر کبر بد می کند. زهرا اجاق پژوهشگر ارتباطات و محسن محمودی از دیگر نویسندگان این پرونده هستند.

عصر «روابط عمومی آموزشی» کمتر از استقرار «روابط عمومی واحد» در سازمان های ایرانی است و سرعت تحول و توسعه آن بسیار پایین است، اما در نهایت روابط عمومی به عنوان یک حرفه و تخصص در دانشگاه های ایران تبدیل شد. به قدری مهم بود که لیسانس برای اولین بار در دیر دانشک العلامه طباطبایی دایر شد. كمي دير است; در درونسی که دانیشکه ها از روناک پیده دانشکهای ایران هم کیشتر اما به نازر للکنگ کاکمی کے آکادمیک کے کے کرد; چون ما برای روابط عمومی متاسف نیستیم و تک مصرف کننده هستیم. با عنایت به آئین فوراق دوسه‌ای شرحة راه‌تنزی بہے راشدہ فیشہ کے کے کے کے در در دینہیں علامه طباطبایی در نبور اخرہ محنامہ کے کے کے کے کے کے در نبور اخری محنامہ

با حسینعلی افخمی، استاد روابط عمومی دانشگاه علامه و مؤسس دوره کارشناسی ارشد در این رشته، در مورد لزوم توجه دانشگاهی و علیرضا عبدالهی نژاد، رضا صبری و منصور ساعی که هر دو پژوهشگر هستند گفت‌وگو کردیم. مدرسان و فعال در حوزه ارتباطات و روابط عمومی، در مورد این توافقنامه در این مورد قلم‌زدو‌اند

ساحب‌امتیاز ین مهنامه، مستصویه برومادانی درک‌رنگی ایدهآل است، سردبیر: امیرعباس تقی‌پور، سردبیر: علی ورامینی، سردبیر حسن نمکدوست تهرانی، مسعود شاه حسینی، محسن عظموداح، حیدرخانی، فرانک کلانتری و محسن محمودی، مدیر اجرایی و هماهنگی: بهنام تقیــور، طراح جلد: جلیل نورباکش و گرافیک: نجار آشتیانی ستحد.

انتهای پیام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا