فرهنگ و هنر

کاخ مرمر، دفینه و موزه‌های بنیاد را فردا رایگان ببینید

ازدید از موزه های نیاد مستضعفان در روز ارشنبه اردیبهشت ماه، مزمان یک روز انی موزهان رایگان د.

به گزارش مجله ایرانی، کاخ مرمر، دفینه، موزه خودروی تاریخی، موزه زمان، کاخ رامسر و موزه ملی هنرهای اصفهان، مجموعه موزه های فرهنگی ـ تاریخی زیر نظر بنیاد مستضعفان هستند که در روز جهانی موزه‌ها بازدید از آن‌ها به صورت رایگان اعلام شده است. لیت ازدید رخی از این مجموعه در روزهای ادی از دود ار ومان است

مو نر ایران نام رفته مه روزه از ساعت ا ر امکان ازدید دارد و ململی ارائه می کند

مجتمع رهنگی موزها سردار سمانی در ساختمان منسوب

مجتمع رهن موزها دا رامسر نیز امل موزها ایران، ازدید این موزها از ساعتی می شود.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا