ورزش

کریمی قید قهرمانی آسیا را زد/ احتمال حضور در بازی‌های آسیایی یا قهرمانی جهان؟

مسن مصطفوی نوان نماینده لوگرم ملی اد در رقابت رمانی سیا در مغولستان میدان مدان مدان

به گزارش مجله ایرانی، پیش از این بنا بر مفاد چرخه انتخابی تیم ملی و با توجه به قهرمانی علیرضا کریمی در رقابت های منتخب جام تختی و غیبت موجه پزشکی وی در رقابت های قهرمانی کشور گلستان، قرار بود در وزن 86 یک مسابقه انتخابی و یک نفر برتر باشد. راهی رقابتای رمانی سیا ود.

بر این اساس با وجود حق علیرضا کریمی برای حضور در مسابقه انتخابی محفوظ بود، اما پس از انتخاب مدالهای نقره و برنز جهان با کادر فنی و نظر موافق ایشان و تقدیر از کار پسندیده و جوانمردانه انجام شده توسط کریمی، مقرر شد، محسن شود. مصطفوی به عنوان یک کشتی آینده دار که در مسابقات قهرمانی کشور در شهر شهر گرگان نیز به عنوان قهرمانی دست یافته است، راهی برای این مسابقات شود و علیرضا کریمی در ادامه چرخه تیم ملی حضور داشته باشد.

این رتیب لیرضا ریمی ادامه ود را از مسابقات جهانی اد ام آن لوان واهد رفت.

به گزارش مجله ایرانی، با این اوصاف و با توجه به فاصله اندک رقابت های قهرمانی جهان و بازی های آسیایی و لزوم اعزام 2 کشتی گیر به این دو رویداد در وزن 86 وزن، به احتمال زیاد کریمی دوبنده تیم ملی در یکی از این رویدادها خواهد بود.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا