عمومی

کلیدواژه‌های تازه سرمایه‌گذاران مصی علی‌نژاد چیست؟

هفته مصی‌ علی در برنامه تلویزیونی گفتگوی «تامرون هال» مجری سیاه پوست سرشناس آمریکایی شرکت کرد و این بار گذشته با نظر افکار عمومی آمریکا و به خصوص پایگاه رای دولت دموکرات بایدن یعنی زنان، سیاهان و لاتین تبارها را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد. ریک ند ا رای و اوز نظامی ایران شروع میت ایی ند. با توجه به اینکه دولت های آمریکا هرگز در یک سده اخیر بدون اقناع افکار عمومی هیچ نقشه ای برای حمله یا حمله را به سایر کشورها اعلام نکرده اند، شیوه های تبلیغاتی استفاده وی در این برنامه تلویزیونی بسیار مهم است و فعالان حوزه رسانه و دیپلماسی هستند. مومی در ایران مک می کند.

ایسناپلاس-احسان موحدیان: مصاحبه ای م لینژاد را اید یک دقت دید و لیل رد ا رسانه ایرانی رب و مریکا را وبی حزب دموکرات که قدرت گرفتنش را مدیون سیاهان و زنان و لاتین تبارها و سایر اقلیت ها است، برای جلب همراهی پایگاه رای خود و اثبات محق بودنش برای حمایت از عملیات ناآرامی‌های خشونت بار ایران است که ممکن است با تداوم رویه فعلی دیگر در داخل کشور کمرنگ شود. لینژاد را در رنامه ای ا ور لاتین ارها و نان سیاه وست نمایش اشت.

لیدواژهای ازه سرمایهاران مسیح لینژاد ست؟

اسازی اتفاقا ایران و ماجرای رج لوید

وی در این برنامه با نمادسازی از ماجراهای ایران به شکلی مشابه بر آنچه بر جرج فلوید سیاه پوست گذشت (در حالی که زمینه شکل گیری و سیر رویدادها در این دو ماجرا کاملا متفاوت است) سعی کنید افکار عمومی را با خود همراه کند. این کار از آن مهم است که نظام جمهوری اسلامی همیشه بر مظلومیت سیاهان و زنان در آمریکا به عنوان یک حربه تبلیغاتی تاکید کرده است و حالا دولت باید این حربه را بر علیه خود جمهوری اسلامی به کار می گیرد تا آن را خنثی کند.

فراموش نکنید که باید به صراحت از لزوم آزادسازی ایران صحبت کرده باشد و علی‌نژاد در این مصاحبه تلاش کند تا ایران را مورد حمله و تجزیه و تحلیل قرار دهد را برای مخاطبی که از جنگ های مکرر دولت های مختلف آمریکا در مناطق مختلف غرب آسیا خسته شده است، م جلوه دهد.

لیدواژهای ازه سرمایهاران مسیح لینژاد ست؟

ادت دروغ ثابت دارد

این رویه مظلوم نمایش و ریب افکارعمومی رب ا سواستفاده از نان در مثابه داشته است. در 10 اکتبر سال 1991 دختری که فقط با نام کوچکش نیره در برابر اعضای فراکسیون حقوق بشر کنگره آمریکا شهادت های دروغینی داد و در شهادت احساسی خود ادعا کرد که پس از حمله به عراق به کویت، بوده است که سربازان عراقی نوزادان را از انکوباتورها معرفی کرده است. بیمارستانی کویت بیرون می‌کشند، دستگاه‌های انکوباتور را برمی‌دارند و نوزادان را رها می‌کنند تا بمیرند. در سال مشخص د نام انوادگی نیره الصباح و اینکه او دختر سعود الصباح، سفیر ویت در ایالات متحده آمریکا ود. علاوه بر این، مشخص شد که شهادت وی به عنوان بخشی از کمپین روابط عمومی شهروندان برای کویت آزاد بوده است که توسط شرکت روابط عمومی آمریکایی هیل اند نولتن برای دولت کویت اداره میشد، سازماندهی شده است. دنبال این، ادت الصباح نوان نمونه لاسیک از روپاگاندای نایتی مدرن در نظر رفته دهاست.

رار ر ورویی؛ رزوی لینژادها

الا مین رناک دیپلماسی مومی این ار لی دیگر وسط لینژاد در ال انجام است. ان دن و ملات لینژاد دقت نید. به کلیدواژه هایی که برای ایجاد خشم و نفرت علیه ایران و حکومتش به کار می برد و نتیجه این خشم و توجیه افکار عمومی جهان، مشروعیت بخشی به حمله به ایران است که احتمال آن با عدم وجود برجام به شدت افزایش یافته است. که او ناآرامیا ایران را روند روپاشی دیوار رلین نی رار ربه وروی ا ردن ایران، این روزها اینتر از ل ده است. در ای دیگری او ا لیدواژه ارتاید نسیتی ر لیه مهور اسلامی استفاده در حال حاضر این حکومت اسراییل است که با سرکوب ها و وحشیگری هایش ضدفلسطینی ها لایق این لقب است، اما علی‌نژاد این کلیدواژه را با قلب ماهیت برایران به کار می‌برد.

لیدواژهای ازه سرمایهاران مسیح لینژاد ست؟

لیدواژهای ازه سرمایهاران مسیح لینژاد ست؟

اب اجباری دیوار رلین است!

رخی ملات او را مرور می کنم نیم اِ درک ری از این روژه دایرانی دست وریم:

– مهسا امینی رو ن، ون موهاش رو دوست داشت. رای ره مو، دای من رای ره از موهاش!

– ومت مه رو از مردم و مردم میم ودشون رو رفتن

– مردم می وان رژیم ارتاید نسیتی ایان دن

-حجاب اجباری دیوار رلینه! اگر ما موفق م و این دیوار رو راب نیم، امنه ای و رژیمش نخواهد داشت.

ساده اندیشی است که خود علی‌نژاد را برای بیان چنین جملات و کلیدواژه‌هایی به جمع‌بندی‌های رسیده، او چکیده و عصاره روزها و ساعت‌ها تلاش و تحقیق و اندیشه سازمان‌های اطلاعاتی و اتاق‌های فکر را در آمریکا و اروپا بازگو می‌کند، می‌کند. با درک این موضوع می توان از زنان دفاع کرد برای مقابله با این جریان برانداز مظلوم نما که برای تکه پاره کردن ایران از حقوق و مظلومان دندان تیز بهتر برنامه ریزی می کند.

مقابله با لینژاد مستلزم استفاده از رسانه و اجتماعی است

او می‌گوید با این اظهارات، برای مقابله با آشوبگرانی که این روزها امنیت ایران را با حمله به نیروهای نظامی و مدیریتی هدف گرفته‌اند، افزایش می‌دهد و به مأموران پلیس نیز مشروعیت می‌دهد. اما نباید وی و سایر رفداران وبای ابانی رصت داد ا رستی رای رزوهای اومشان دا ند. لینژاد نه لنسکی است، نه ورباچف ​​و نه نلسون ماندلا. او در نهایت سرنوشتی مانند فاطمه زرین تاج (مشهور به طاهره قرةالعین) در عصر قاجار خواهد داشت که تلاش هایش برای ترویج بابیت و بهائیت و اباحی گری و روابط آزاد جنسی سرنوشتی جز اعدام توسط عزیزخان، سردار سپاه ناصرالدین شاه، در سال ۱۲۸۶ هجری قمری. رایش مراه نیاورد. مصی علی نژاد قرةالعین عصر شبکه های اجتماعی است و مقابله با او و حامیان هوشمندی و استفاده از ابزارهای مستعد از رسانه ها و شبکه های اجتماعی در کنار فعالیت های اطلاعاتی و مدیریتی برای شناسایی و دستگیری حامیان آشوبگر او در خیابان هست. ر لحظه آخر در این مینه، رای نده ایران سرت ار است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا