عمومی

کمبود دارو در کرمان مردم را سرگردان کرد/ خرید آویشن به جای دارو – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین – گروه استان‌ها: این روزها به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی در مراکز جمعیتی به ویژه در مدارس و مهدهای کودک، آنفلوانزا در جامعه به ویژه در جمعیت کودکان در مهدهای کودک و مدارس هستند.

اجباری را از ماسک در مدارس وجود ندارد

این در حالی است که بقیه مناطق نیز در استان وجود دارد و به وضعیت جدید شهرستان سیرجان نیز به رنگ نارنجی تبدیل می شود با این استفاده از ماسک به ویژه در مدارس بسیار کمرنگ است و کادر مدیریت مدارس حتی از ماسک استفاده نمی کنند و رعایت می کنند. اصل اری اجتماعی نیز راموشی ده است.

در سایه این بی توجهی اکنون آنفلوانزا به بیماری در کرمان تبدیل می شود و خانواده کرمانی درگیر این بیماری هستند که در برخی از موارد نیز بیماری کودکان مبتلا می شوند و ویروس ها را به عنوان ناقل به اعضای خانواده منتقل می کنند.

آنفلوانزا به بیماری غالب در کرمان تبدیل می‌شود و خانواده کرمانی درگیر این بیماری هستند که در مواردی نیز کودکان مبتلا به بیماری می‌شوند و ویروس‌ها را به عنوان ناقل به خانواده خانواده منتقل می‌کنند.

اما نچه در میان میان الش امعه دیل ده دم وجود ن وتیک ا ? ودکان در داروخانا است و والدین در داروخانه دنبال دارو میردند.

این در حالی است که سرم نیز در شهر کرمان نایاب است و کمتر داروخانه‌ای را می‌توان یافت که در آن سرم وجود داشته باشد، واکسن آنفلوانزا در سایه بیش از حد در داروخانه‌ها وجود دارد و هر واکسن ۲۲۰ هزار تومان از نوع هلندی و رانسوی در داروخانه راضه میود.

این در الیست میود در مرستانها اندازه افی سرم وجود دارد اما مبود ن وتیک ودکان در مه ای استان م مید و مردم را مشکل می کند رده است.

ن وتیک ودکان وجود ندارد

در این وصف از متصدیان داروخانهای رمان رنگار آنلاین موید: ن وتیک ای ربتی ریباً نایاب ده است و اثری از این داروها وجود ندارد.

مبود دارو در رمان مردم را سرگردان رد/ رید ویشن ای دارو

وی افزود: ر ن وتیک رای ودکان در داروخانهای رمان افت نمیود و دت دچار مبود دهایم موکسی سیلین، وآموکسی لاو و رومایسین و…

ناقض در دلیل مبود دارو

وی گفت: هر هفته می‌گویند یک هفته بعد از دارو مصرف می‌کند، اما خبری نیست، دلیل این مسئله هم در خلال صحبتی است که با تولیدکننده‌های تولیدکننده، ضرری است که این شرکت در تولید دارو می‌تواند در واقع هزینه‌های تولید دارو افزایش پیدا کند اما قیمت‌ها ثابت می‌شود. مین دلیل روند ملای و وع انفلوانزا دلیل مبود است.

این متصدی داروخانه بیان کرد: در این شرایط دولت باید اقدام به واردات کند تا بخشی از مشکل بازار را رفع کنیم و به آن‌ها توجه کنیم که در حال کاهش است.

ارتون سرم رای رضا در روز

وی میوید: سرم م مشکل داریم و ر از ند اهی سرم ن داروخانه وزیع می ود و ارتون در ول.

محمد افراسیابی یکی از شهروندان کرمان است که می‌گوید: کلاس درس فرزند بیشتر دانش‌آموزان درگیر بیماری هستند اما نکته جالب این است که حتی ماسک نمی‌زنند و دانش‌آموزان بیمار در کلاس حضور می‌یابند و سایرین را می‌گیرند، حتی مدیر و معاون مدرسه هم ماسک نمی‌زنند.

در کلاس درس فرزندان اکثر دانش‌آموزان دچار بیماری شده‌اند اما نکته جالب این است که حتی ماسک نمی‌زنند و دانش‌آموزان بیمار در کلاس حضور می‌بندند و سایرین را می‌گیرند، حتی مدیر و معاون مدرسه هم ماسک نمی‌زنند.

وی میافزاید: رای داروی مورد نیاز دو روز دنبال رب ن وتیک ودم اما نتوانستم دا نم در رخی از داروخانه ل ده و نام نویسی

وی گفت: نمی‌توان این شرایط را پیش بینی کرد، اینکه بگوییم مدارس به هر قیمتی باید باز باشند اما ما هیچ کاری حداقل برای استفاده از ماسک‌سازی بسیار عجیب است و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص باید ورود کنند.

زهرا سیدی نیز فرزندش از مهدهای کرمان حضور دارد که می‌گوید: در ابتدا پسرم دچار بیماری آنفلوانزا می‌شود، اما نمی‌توانم با قطعیت بگویم آنفلوانزا، چون تستی گرفته نمی‌شود با این وجود هر دارویی را که دکتر درمان می‌کند را نمی‌توان تهیه کرد و در نهایت در نهایت می‌شود. آن اقوام داروها را مع ردیم.

را وزارت دفاع داشت و درمان نی مین دارو رو نکردند

وی می‌افزاید: این‌گونه که پیش‌بینی می‌شود آنفلوانزا و اسرار را در پاییز و بازگشایی مدارس نکرده‌اند و بسیار عجیب است، زیرا حتی یک فرد عادی هم می‌توانست پیش بینی کند که بیماری با بازگشایی افزایش می‌یابد.

ویهای از مسئول واست اگر ارخان داخلی در مین دارو مشکل دارند

افزایش استفاده از ویشن و درمان های انگی

محمد از آریا رمان است میگوید: ن وتیک را ران ند.

وی میوید: روش ما نسبت به ند ماه ل ند رابر ده است و مردم سعی می کنند مشکلات مبود دارو را ا .

روش اریا نسبت ند ماه ل ند رابر ده است و مردم سعی می کنند مشکلات مبود دارو را درک کنند.

وی : اکثراً ماران سرماخوردگی

معاونین دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این خصوص می‌گوید: قول مساعد داده شده است که نیاز به قبل از شروع پاییز حل و دارو را داشته باشد اما ظاهراً این مشکل وجود ندارد.

اسدی ور : ن وتیک مبود داریم، رخی از مشکلات آرزوی وجود دارد در ند روز

اسدی ور : از سوی دیگر وع نفلوانزا باعث افزایش آدا رای می شود ن وتیک ده است در ریای ما ده ا دو دیگر مشکل رفع میود.

وع نفلوانزا در رمان دت رفته است

بیان دانشگاه لوم رمان یک اشاره وجود رونا و نفلوانا در امعه :

سعید افزود:

وی خواستار شیوه نامه‌های بهداشتی برای کنترل این ۲ ویروس شد و گفت: استفاده از ماسک، شستن دست‌ها، رعایت فاصله‌ها به اندازه بسیار می‌تواند از آنفلوانزا جلوگیری کند با این وجود مراقبت‌ها در سطح جامعه بسیار کم شده است.

عنوان وی کرد: تب بالا، سرد درد، احساس کوفتگی، بدن درد، سرفه از علائم آنفلوانزا است و البته بعداً کووید ۱۹ در جامعه دیده می شود و در هفته گذشته ۲۸ بیمار در کرمان بستری شده و یک نفر نیز در همین زمینه جان باخته است. است.

در الی اکثر مردم از رانی از دارو در ماها

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا