بین الملل

کنعانی: خدمه کشتی یونانی توقیف شده تعویض شده‌اند/ دیپلمات‌های ایرانی از آلبانی بازگشته‌اند

ارش رآنلاین، ناصر نعانی در اسخ این سوال دیپلمات های ایرانی در لبانی ران ازگشتند با بیان اینکه در خصوص اقدام دولت آلبانی‌ در قطع روابط با ایران، قبلاً اعلام موضع کرده بود، گفت: بله، این مدت زمانی که طرف آلبانیایی برای خروج دیپلمات‌های ایرانی، بازه زمانی بسیار محدودی بود، به عبارتی بود. اقدام در عرف دیپلماتیک اقدامی نادرست و ناشایست بود که در بازه زمانی ۲۴ ساعت دیپلمات‌ها هم نمایندگی‌ها را می‌بندند و هم زندگی شخصی را جمع‌آوری می‌کنند و از این نظر این اقدام دولت آلبانی به لحاظ رفتار دیپلماتیک کاملاً نسنجیده بود.

اداره وزارت ارجه در اسخ این سوال رض ا اماکن دیپلماتیک دیپلماتیک ایران ده ود اظهار رد: اماکن دیپلماتیک جزوه اماکنی هستند که طبق کنوانسیون وین مصونیت دارند و تعارضی نباید به آنها صورت گیرد و به عبارتی با توجه به نیروهای نیروهای آلبانی برای ورود به ساختمان سفارت پس از خروج دیپلمات های ما، این قصد داشت که طرف آلیایی را متوجه مسئولیت های خود می کند. ارتباط ا رعا ونات دیپلماتیک و م رعایت مصونیت ساختمان سفارت مهوری اسلامی نوان مکانیک دیپلماتیک نیم.

ارش مجله ایرانی، ادی راما، نخستوزیر لبانی روز ارشنبه ریور، :

لانی ا اعلان این موضوع روابط دیپلماتیک ایران داشت، سالهاست

کنعانی در پاسخ به این سوال که در مورد خدمه دو نفتکش یونانی توقیف در ایران، اخباری از سوی رسانه‌های یونانی منتشر شده است که آنها آزاد شده‌اند و آیا این خبر صحت دارد؟ اظهار رد: نها اساسا در ایران ازداشت و ندانی نبودند.

ان دیپلما ارشد ارانی اکید رد: دمه رای انجام ارها مربوط می شود موضوع مربوط به ویض دمه سب روتکل دریانوردی ملی است رکتهای رانی ودشان انجام میدهن

وی اکید رد: رایند ن لیف نفتا ن در ال انجام است.

ارش مجله ایرانی، از این گزارشی رویترز نقل از مقام ونانی ادعا رده ود اولین نفر از روه

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا