بین الملل

یسرائیل هیوم: نتانیاهو ۲۰۲۰ به عربستان سفر کرده بود

روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: امنیت اسرائیلی در طول سال‌های سفرهای بسیاری به عربستان، که از جمله آن سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سال ۲۰۲۰ عربستان و دیدارش با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است.

گزارش گزارش این روزنامه می‌توان چنین سفرهایی را در سایه میانجیگری آمریکا در آمریکا، عربستان و اسرائیل در مقدمه چینی برای انتقال حاکمیت بر جزایر صنافیر و تیران به عربستان دانست.

عربستان خواهان اخراج ناظران بین المللی از این دو جزیره است اما اسرائیل می‌خواهد این ناظران را در این جزایر بمانند که در سال ۲۰۱۷ عربستان با ابقای این دو جزیره تحت نظارت بین‌الملل کرد.

در این گزارش برای اولین بار به نقل از منابع رسمی و امنیتی آمده است: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۰ به شهر نیوم عربستان سفر و با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیدار کرد. رسانه های اسرائیلی در ن مان

در این ارش مده: نتانیاهو ا واپیمای اختصاصی مثل امنیت اسرائیلی است وسی وهن، رئیس سابق موساد این سفر را رتیب داد و نتانیاهو را مراهی رد اما او نها رئیس موساد نان ساد نانیاو را. از وی نیز دو رئیس دیگر مئیر داگان و میر اردو ربستان سفر رده وندند.

همچنین از فرماندهان عالیرتبه ارتش در دهه‌های اخیر به عربستان سفر کردند که مهم‌ترین آن بنی‌گانتس، وزیر جنگی بودند که زمانی که رئیس ستاد ارتش به عربستان سفر کرد.

منین مامور ورای امنیت داخلی رژیم ونیستی از مله مئیر ن ات، رئیس سابق ورای امنیت داخلی ربد.

این سفرها درباره ویت ماکاری امنیت میان اسرائیل و ربستان وده است. در این راستا وسی وهن ا رای رکت NSO رای مجهز به ردن ربستان رنامه اسوسی اسوس ایجاد رد. میود از این رنامه رای رد مال اشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی اسرائیل ربستان را رنامهای سایبری دیگری نیز شامل رده است.

311311

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا