فرهنگ و هنر

یک روز به اسم کودک در دل تقویم‌های جهان کم است

ارش ا مزمان ا از ملی ودک آنیه روز آنی ودک از سوی آنون رورش ری ودکان و نوجوان.

در این انیه ر دوران ودکی و وجه رگترها این دوران د ده است.

ای وب و دنیا! سلام. روزتان مبارک.

ودک ودم میواستم دنیا را در وله ام ارم و ا ود رم. الای ای دور نشینم. ادترین مدادرنگییم را مقابلم نم و دنیا را ر ور دلم میخواهد رنگ نم. روز میدم دنیا را نمیشود کرد. روز د میدم دنا در وله ا نمیشود و د میدم ن مان ود میم رفتم ر دادن دنیا را از ر دادن ای وچک روع نم؛ از لبخند زدن به غنچه‌ای زیبا، آب دادن به گلی تشنه، برداشتن گل‌های از ساحل دریا یا خیابان، مهربانی با پرنده‌های گرسنه، بوسیدن دست‌های مادر و پدرم، آشتی‌کردن با دوستم، قدردانی از معلم و مربی‌ام و ساختن بادبادکی برای شادی. ن وقت آن وچکم رنگ در رنگ وسعت رفت و روز روز اتر د.

امروز ر ودکی اید ا راتی در آن وچک ود، راتی مثبت در دنیا رند.

ودکان ایران، در این روز رگ و مقدس رای مه ودکان نوجوانان رندهای لایی و وش واز در دل مام ودکان لانه ساخت و رای میشه مهمان دلهای اک نها اشد.

روز جهانی و هفته ملی کودک برای داشتن فرصتی ارزشمند است که توجه بزرگترها را به دوران کودکی، نیازها و خواسته های کودکان جلب کند و به آن ها توجه کند که وظیفه آنها را برای سلامتی، رشد، شادی و پیشرفت کودکان به نیازهای آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و برای ایجاد کردن، انجام دهند. ن گزارشی نند.

روز اسم ودک در دل ویمهای آن، م است. اید مام روزای سال نام ودکان و رای ودکان اشد.

ویژه نامه ملی ودک از آنلاین در مرکز رینشای

منبع: اشگاه رنگاران وان

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا