عمومی

۱۸۱ کلاس درس در خراسان جنوبی احداث شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمود چاوشان در گفت‌وگو و گو خبرنگار گفت: با توجه به فضای آموزشی آنلاین و نیازی که در مناطق مختلف خراسان جنوبی به ویژه مرکز استان در سال گذشته ۱۸۱ کلاس درس در یک شهرستان‌های استان احداث شده است.

وی این لاسا درس در الب روژه ا ر نای

وی ریح رد: در این مدت مچنین لاس درس و سامانه رمزی ای موزشی مدارس راسان نوبی

وی ادامه داد: رفع مبود اهای موزشی در مساکن آنلاین، روستاهای اقماری رجند و مدارس دو.

اوشان آن دا: از محل اعتبار سفر رئیس ماهور

وی در سال مالی و میلیون ومان اعتبار استانی نسبت سال ل از ن درصد اشتایش

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا