عمومی

۷۰ درصد قضات اردبیل دارای درجه عالی هستند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش رنگار آنلاین، الاسلام سین رلو شامگاه سه شنبه در جلسه شورای معاونین قضائی دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: کسب عنوان مدیر برتر استانی قوه قضائیه توسط قاضی بلال مظفری معاون رئیس کل دادگستری استان و انتخاب مظاهر جعفری مستشار داور شماره استان به عنوان قاضی کشوری از افتخارات قضائی استان اردبیل است.

قاضی بلال مظفری معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان و نماینده دادسرای مدیریت در امور نظارت و ارزشیابی قضات اردبیل موفق به کسب عنوان مدیر برتر استانی. وه ائیه در سال ده است.

رئیس ل دادگستری استان اردبیل : مچنین ر اصول ارزیابی ورت رفته، اضی مظاهر ری لفلو مستشار دادگاه دیدنظر استان نوان اضی نمونه وری رگزیده د.

رلو با اشاره به بیش از ۷۰ درصد قضاوت استان اردبیل، حائز رتبه‌های عالی و خیلی خوب در کارنامه قضائی خود شده اند، افزود: قضاوت و کارمندان دستگاه قضائی استان که شبانه روزی و چندین جهاد در احقاق حق و گسترش عدالت و امنیت در جامعه است. لاش مینند مخلص رین نیروهای دستگاه در استان اردبیل ستند.

وی ادامه داد: دستگاه های استان ا ر مند از قضات و کارمندان متعهد و متخصصان سعی می‌کنند تا بر اساس سند تحول قضائی رسالت‌ها و وظایف ذاتی خود را بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های نظام و قوه قضائیه را به طور دقیق، صحیح و مطلوب انجام دهند تا کسب رضایت عمومی مردم که غایت و هدف باشند. اصلی دمتگزاری میاشد، محقق ود.

ارش رنگار آنلاین در ایان این لسه از دادی از اائز رتبه ای رتر و دو نر از ارکنان ادار.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا