عمومیمجله کسب و کار

سرویس و نگهداری منظم برج خنک کننده

خوردگی در برج خنک کننده، یکی از مشکلاتی است که می تواند باعث کاهش راندمان خنک کنندگی برج و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری آن شود. خوردگی در برج خنک کننده می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله:

 • ترکیب آب
 • pH آب
 • میزان سختی آب
 • وجود یون های کلرید
 • وجود یون های سولفات
 • وجود مواد آلی در آب
 • شرایط محیطی

انواع برج خنک کننده | برج خنک کننده تر | برج خنک کننده خانگی

انواع خوردگی در برج خنک کننده

خوردگی در برج خنک کننده می تواند به انواع مختلفی تقسیم شود، از جمله:

 • خوردگی گالوانیکی
 • خوردگی حفره ای
 • خوردگی اتمی
 • خوردگی اکسیداسیون

خوردگی گالوانیکی

خوردگی گالوانیکی، یکی از رایج ترین انواع خوردگی در برج خنک کننده است. در این نوع خوردگی، دو فلز با اختلاف پتانسیل الکتریکی متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند. فلز با پتانسیل الکتریکی پایین تر، به عنوان آند عمل می کند و دچار خوردگی می شود.

خوردگی حفره ای

خوردگی حفره ای، یکی از خطرناک ترین انواع خوردگی در برج خنک کننده بسته است. در این نوع خوردگی، خوردگی به صورت حفره هایی در سطح فلز ایجاد می شود. این حفره ها می توانند به سرعت گسترش پیدا کنند و باعث آسیب جدی به برج خنک کننده شوند.

خوردگی اتمی

خوردگی اتمی، نوع دیگری از خوردگی در برج خنک کننده  تراکمی است که در آن، اتم های فلز از سطح فلز جدا می شوند. این نوع خوردگی معمولاً در شرایطی که آب دارای pH پایین باشد، رخ می دهد.

خوردگی اکسیداسیون

خوردگی اکسیداسیون، ساده ترین نوع خوردگی در برج خنک کننده است. در این نوع خوردگی، فلز با اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهد و یک لایه اکسید بر روی سطح آن تشکیل می شود. این لایه اکسید می تواند باعث کاهش راندمان خنک کنندگی برج خنک کننده شود.

راه های جلوگیری از خوردگی در برج خنک کننده

برای جلوگیری از خوردگی در برج خنک کننده، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله:

 • استفاده از آب با ترکیب مناسب
 • کنترل pH آب
 • کاهش سختی آب
 • کاهش میزان یون های کلرید
 • کاهش میزان یون های سولفات
 • حذف مواد آلی از آب
 • استفاده از مواد ضد خوردگی

سرویس و نگهداری منظم برج خنک کننده

مهم ترین راه برای جلوگیری از خوردگی در برج خنک کننده، سرویس و نگهداری منظم آن است. در سرویس و نگهداری برج خنک کننده، باید موارد زیر انجام شود:

 • تمیز کردن برج خنک کننده
 • تعمیر و تعویض قطعات فرسوده
 • کنترل میزان رسوب در برج خنک کننده

تمیز کردن برج خنک کننده باید به طور منظم انجام شود تا از تجمع رسوب در آن جلوگیری شود. رسوب می تواند باعث کاهش راندمان خنک کنندگی برج خنک کننده شود و همچنین، می تواند باعث ایجاد خوردگی در برج شود.

تعمیر و تعویض قطعات فرسوده نیز باید به طور منظم انجام شود تا از خرابی برج خنک کننده جلوگیری شود.

کنترل میزان رسوب در برج خنک کننده نیز باید به طور منظم انجام شود. رسوب می تواند باعث ایجاد مشکلاتی مانند گرفتگی منافذ پکینگ برج خنک کننده و افزایش سر و صدا شود.

مشاهده مطالب بیشتر

تحریریه مجله ایرانی

اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا