آمایش سرزمینی و مهاجران مهمترین مطالبه فعالان بازار مسکن از دولت چهاردهم

آمایش سرزمینی و مهاجران مهمترین مطالبه فعالان بازار مسکن از دولت چهاردهم

کارشناس مسکن در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار اجاره بها گفت: در هیچ جای دنیا نمی بینیم که ناگهان ۵ میلیون نفر مهاجر به جمعیت آن کشور اضافه شود و ساختار اقتصادی کشور در حوزه تامین نیازهای اساسی مانند مسکن را بهم بریزند. علاوه بر جلوگیری از ورود بیشتر اتباع بیگانه به کشور بایستی این افراد به سرعت ساماندهی شوند و به کمپ‌های موقت فرستاده شوند.

مجید گودرزی کارشناس مسکن در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای سامان‌دهی نرخ اجاره‌بها گفت: در دولت شهید رئیسی اتفاقات خوبی در حوزه سامان‌دهی مسکن رخ داد که از جمله می‌توان به افزایش عرضه زمین در قالب ۵۷ شهر جدید اشاره کرد. این برنامه تا حدودی توانایی تعدیل چالش کمبود عرضه در بخش مسکن را دارد و لازم است که پیگیری شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مسکن همان طوری که همواره کارشناسان تاکید می‌کردند، بی قانونی حاکم است؛ یعنی موجر قادر است که هر مقداری که مایل باشد از مستاجر اجاره بها مطالبه کند و حتی تامین هزینه های بخشی از نیازهای خود را از طریق افزایش نرخ اجاره بها مطالبه کند. در حال حاضر امیدواریم که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها این شرایط را رفع کرده و تکیه گاهی محکم برای جلوگیری از خودسری و اقدامات خارج از عرف موجران باشد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: موجران تاکنون خود قیمت تعیین می‌کردند، اما همواره تاکید بر این بوده است که بایستی قیمت گذاری از دست ذینفعان خارج شود و این موضوع یک نیاز ضروری بخش مسکن است. همچنین بخشی از مشکلات دولت نیز به مشخص نبودن قیمت مسکن بر میگردد؛ چرا که با توجه به این عدم قطعیت در قیمت مسکن دولت نمی‌تواند مبنای دقیقی برای وضع مالیات بر این بخش داشته باشد.

اهمیت آمایش سرزمینی و مهاجران

گودرزی تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث در حوزه مدیریت بازار مسکن موضوع آمایش سرزمینی و هجوم مهاجران به کشورمان است. در حال حاضر در تمام کشور‌های دنیا که معمولا مقصد مهاجران قرار می‌گیرد، کمپ‌هایی وجود دارد که مهاجران تا زمان تعیین تکلیف در آنها اسکان داده می‌شود.

بازار مسکن

وی تصریح کرد: عدم وجود کمپ‌های موقت و ورود مستقیم مهاجران به نظام اقتصادی اجتماعی کشور موجب بحران در تامین نیاز‌های اساسی کشور مانند غذا و مسکن خواهد شد و به همین دلیل است که در هیچ جای دنیا اجازه نمی دهند که ناگهان ۵ میلیون نفر مهاجر به جمعیت آن کشور اضافه شود. این اتفاق با افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی و مسکن موجب آشفتگی بازار شده و ساختار اقتصادی کشور در حوزه تامین نیازهای اساسی مانند مسکن را بهم می ریزد. در همین راستا علاوه بر جلوگیری از ورود بیشتر اتباع بیگانه به کشور بایستی این افراد به سرعت ساماندهی شوند و به کمپ‌های موقت فرستاده شوند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد:  همچنین با پیگیری طرح‌های آمایش سرزمینی از سوی دولت چهاردهم، امیدواریم که بخش بزرگی از جمعیت کشور که خاستگاه اصلی آنها شهر‌های دیگری است بتوانند از شهر‌های بزرگ مهاجرت کرده و به محل زندگی اصلی خود باز گردند. در همین راستا لازم است که دولت چهاردهم برای تحقیقات و اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی بسیار کوشا باشد تا از این راه بتوانیم عرضه و تقاضا در بخش مسکن را متعادل کنیم.

نهضت ملی مسکن و اهمیت غیرقابل انکار

گودرزی در پایان تاکید کرد: بیش از دو میلیون واحد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که دستاورد بسیار خوبی برای پاسخ به تقاضا‌های بخش مسکن است. در همین راستا لازم است که دولت چهاردهم در ادامه اجرای این طرح اهتمام کافی داشت باشد.

دکمه بازگشت به بالا