اجتماع

توضیحات معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره حقوق بازنشستگی قضات

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از پرداخت حقوق بازنشستگی قضات بر مبنای سال آخر منتهی به بازنشستگی خبر داد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده مذکور، حقوق بازنشستگان قضایی بر اساس قوانین خاص خود تعیین می‌شود.

به گزارش مجله ایرانی، محمدباقر الفت در این باره گفت: با عنایت به ایراد شورای محترم نگهبان به ماده الحاقی ۳۱ برنامه هفتم توسعه و اصلاحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مذکور، برقراری حقوق بازنشستگی برای تمامی بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای ضریب حقوق سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی است و محدود به سال سی ام خدمت نیست.

این مقام قضایی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده مذکور، حقوق بازنشستگان قضایی بر اساس قوانین خاص خود تعیین می‌شود؛ لذا حقوق بازنشستگی قضات همچون گذشته بر اساس حقوق آخرین سال خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و پرداخت می‌شود. همچنین تبصره ۲ ماده مذکور مقرر می‌دارد، معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در این ماده نیست.

پیش از این بر مبنای ماده الحاقی ۳۱ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، لحاظ شده بود.

انتهای پیام

مشاهده مطالب بیشتر

انتشارات علوم اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با تمرکز بر نقش تغییرات فرهنگی در جامعه و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و ارتباطات بین افراد. تلاش برای درک عمیق‌تر نحوه تأثیر فرهنگ بر عقاید، ارزش‌ها و رفتارهای افراد و جوامع.
دکمه بازگشت به بالا