اجتماع

ممنوعیت استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها / تجهیز بازرسان وزارت بهداشت به دستگاه «شوری سنج»

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه استفاده از جوش شیرین برای پخت نان ممنوع است، گفت: در صورت بروز تخلف، بر اساس نوع تخلف انجام شده با متخلفان برخورد می شود.

دکتر جعفر جندقی در گفت وگو با مجله ایرانی، با بیان اینکه نکات متعددی درباره تولید نان مطرح است، اظهار کرد: میزان نمک خمیر و استفاده نکردن از جوش شیرین برای پخت نان برای وزارت بهداشت حائز اهمیت است و در کانون توجه قرار دارد.  

وی با بیان اینکه میزان نمک مورد استفاده در نان به طور مدوام مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر، تمام بازرسان وزارت بهداشت که نانوایی ها را مورد رصد و پایش قرار می دهند به دستگاه شوری سنج مجهز هستند و میزان شوری نان بلافاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد.  

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره استفاده از جوش شیرین در نان پخت نان خاطرنشان کرد: تمام بازرسان وزارت بهداشت که نانوایی ها را مورد رصد و پایش قرار می دهند علاوه بر دستگاه شوری سنج به دستگاه “pH meter” «پی اچ متر» مجهز هستند و اگر یک نانوایی از جوش شیرین برای پخت نان استفاده کند، مشخص می شود. به عبارت دیگر، اگر جوش شیرین برای پخت نان استفاده شده باشد به وسیله دستگاه های در اختیار بازرسان غربالگری انجام می شود و موارد مشکوک به آزمایشگاه های مواد غذایی ارسال می شود.  

جندقی با بیان اینکه استفاده از جوش شیرین در نان ممنوع و تخلف است، گفت: در صورتی که نانوایی ها تخلف کنند و از جوش شیرین به جای «خمیر مایه» استفاده کنند با متخلفان برخورد می شود. برخورد براساس چک لیست ها با متخلفان انجام می شود، متخلفان در صورت تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.  

انتهای پیام

مشاهده مطالب بیشتر

انتشارات علوم اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با تمرکز بر نقش تغییرات فرهنگی در جامعه و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و ارتباطات بین افراد. تلاش برای درک عمیق‌تر نحوه تأثیر فرهنگ بر عقاید، ارزش‌ها و رفتارهای افراد و جوامع.
دکمه بازگشت به بالا