دانش و سلامت

تأمین‌اجتماعی آماده مشارکت در طرح دارویار/۱۲هزار میلیارد؛هزینه سالانه اجرای این طرح برای سازمان

معاونت درمان سازمان مجموع‌اجتماعی ضمن اعلام آمادگی کامل‌اجتماعی برای مشارکت در طرح دارویار، از داروخانه‌های خصوصی و مستقل از قرارداد این سازمان تا انتهای سال ۱۴۰۰ و همچنین مطالب مرتبط با نسخه الکترونیکی تا انتهای خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

ارش مجله ایرانی، مهدی اسلامی : در مرحله اول رح دارویار، از لم داروی راساس این ر ده ارانه دارو صور مستقیم و از ریق رداخت مین دلایل داروها ارج از وشش مهای نیز وسط سازمان رنامه و ودجه و یک سازمان

اسلامی بر آماده شدن کامل و سازمان آماده‌سازی در اجرای طرح‌های دارویی همراه با کمک کرد و گفت: از نظر برخی زیرساخت‌ها و بستر فناوری مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی نیست که در طرح دارویار باید همیشه مورد توجه قرار گیرد، منابع پایدار برای این طرح توسط سازمان رنامه و ودجه است امیدواریم ا مین اعتبار لازم، اجرای موفق این رح اشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مطالب داروخانه ها تسویه می شود و تنها بخشی از مطالب مربوط به نسخ کاغذی است که به نسخه الکترونیکی تبدیل می شود و باید در مسیر مشخصی بررسی قانونی و دقیق باقی بماند. وزارت داشت و سازمان رنامه و ودجه در مسیر مشخصی در ال ار ستیم و امیدواریم ودی این مطالب نیز مطالب دود ار مرکز اراکلینیک رف رارد سازمان میناجتماعی نیز مطابق روال مشخص ود در ال رداخت ا است.

معاون درمان سازمان سازمان‌اجتماعی همچنین گفت: اجرای طرح دارویار در سازمان سازمان‌اجتماعی در مرحله اول ماهیانه هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۲ هزار تومان هزینه خواهد داشت. در صورت وارد شدن داروهای خارجی و سایر داروهای باقیمانده و مدنظر سازمان غذا و دارو به این طرح، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این هزینه‌ها اضافه شود و در مجموع برای اجرای این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز واهیم داشت وسط سازمان رنامهوبودجه مین ود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان سازمان‌اجتماعی، اسلامی تصریح کرد: کل بودجه غیرمستقیم سازمان خدمات درمانی در حال حاضر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و این سازمان در طرح دارویار تنها نقش همکاری و توسعه‌گری دارد. امین نه این رح ور امل رعهده سازمان رنامه و ودجه ور است.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا