دانش و سلامت

سموم محیطی همه گیری چاقی را تشدید می کند

نتایج ررسی نشان می دهد: لودگی میایی در محیط ست مهری اقی در آن را سترده ررده است.

ارش متخصصان مواد میایی نوان منین در رخی ای وجود دارند.

متخصصان موضو نگران نیست این رخی از اثر مواد میایی است

به گزارش مجله ایرانی، به نقل از روزنامه گاردین، عارضه چاقی در جهان از سال 1975 سه برابر شده است که در حال حاضر افراد چاق یا دارای اضافه وزن بیش از وزن کم هستند. ریبا دو میلیارد رگسال دارند اقی ستند و 40 میلیون ودک رنج سال اق ستند ا اضافه وزن دارند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا