دانش و سلامت

عکس | ماشین کمتر از ۴۰۰ میلیونی جدید چری، مخصوص شهرهای شلوغ مثل تهران!

ر آخرا از ا رقی دید یک نام و ووجی رورده رداشت برتر وچک و رای رهای لوغ این ودرو ر از راحی معوجور و مت ارزانی رخوردار است.

در لوی ری و ووجی رو راغای ن و مراه دیلایتهای مودی م میورند. این ودرو دلیل ماهیت الکتریکی ودن ود اقد لوپنجره وده و مین

س |  ماشین دید ری، نه ایدهل رای رهای لوغ

راحان ا مشکی ردن نهها، سقف و ستونها وانستند التی اسپرت را در این اچ رقی وجود ورند. من این ودرو از رینگای اینچی نیز ره میرد. به طور کلی چری کیو کیو ووجی پرو دارای ۳۴۰۲ میلی‌متر طول، ۱۶۸۰ میلی‌متر عرض، ۱۵۵۰ میلی‌متر ارتفاع و ۲۱۶۰ میلی‌متر فاصله است که چنین ویژگی‌هایی آن را در ردیف‌های جمع‌آوری‌شده‌های جمع‌آوری‌شده می‌دهد.

راحان را ابين ن نمايشگر رگ را در مركز داشبورد نصب رند ميوان ا ن مام نظيمات ودرو را اد رلک رمان در الا و این محصولات

از امکانات ایمنی و رفاهی کیو کیو ووجی پرو می‌به صندلی راننده به آپشنال، تریم داخلی چرمی، شارژر بیسیم موبایل، سقف پانورامیک، دوربین ۳۶۰ با تصویر ۱۸۰ درجه‌ای نمای جلو و صفحه‌آمپر دیجیتالی شکل اشاره کرد.

مشخصات ن

مریان میوانند این اچ الکتریکی را از نظر میزان درت موتور و رد رکتی در دو ریم مختلف سفارش دهنده. این ودرو در مدل ایه اتریای لووات ساعتی شرکت ده رانه این نسخه میوانند درتی رابر ا اسب ار و یا نیوتنمتر را ولید رساند. سرعت سرعت این نسخه نیز لومتر ر ساعت واهد ود.

س |  ماشین دید ری، نه ایدهل رای رهای لوغ

نسخه دوم و ووجی رو اتریای لووا ساعتی شرکت ده رانه الکتریکی این نسخه میوانند درتی رابر ا اسب ار را ولید ند. سرعت سرعت این نسخه نیز لومتر ر ساعت واهد ود. راحان، رانه الکتر این اچ نی را در ر دو نسخه در ودرو نصب رندند.

ری د دارد این اچ رقی را ایان ماه اکتبر ازار رضه ند. من این ودرو را در نسخه ایه ا مت ار و دلار و در نسخه ول نیز ا مت ار و دلار

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا