دانش و سلامت

چگونگی معاینات پزشکی زائران حج امسال / لزوم تزریق حداقل دو دُز واکسن کرونا

معاون و مره مرکز و ارت لال احمر اعلام رد: راخوان آن ردا اعلام مود.

ارش مجله ایرانی، طاهر درودی در پاسخ به اینکه معاینه زائران ایرانی حجت از چه زمانی آغاز می شود، گفت: با توجه به اینکه آیا دیرهنگام اعلام کرد که زائران نیز اجازه حضور در مناسک حج را دارند، زمان استاندارد برای انجام معاینات پزشکی در اختیار ماست.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با توجه به اینکه در یک محدوده محدود باید به سرعت کارها انجام شود، گفت: منتظر سازمان حج و زیارت لیست کاروانها هستیم در اختیار ما قرار دهد تا پزشکان کاروانها را اعلام کنند. . فراخوان پزشکان برای انجام معاینات پزشکی را فردا اعلام می کنیم و می توانیم از پزشکانی که سال 99 معاینات پزشکی زائران را انجام دهند اما به دلیل عدم وجود حج برای زائران خارجی به حج تمتع اعزام نشدند در سال جاری استفاده خواهند شد.

درودی آدا رد: ایان لیف آنی رار است معاینات

وی در اسخ اینکه آیا وجه رایط رونا ا لیست داروهای ارسالی ربستان را میند؟ : له لیست دارویی ما نسبت سالهای ل ر داده میود و داروهایی رای ماریا نفسی مورد. در سالهای گذشته در این تاریخ داروها خرید، بسته بندی و به عربستان ارسال شده بود اما تعطیل شد چون دیرهنگام اعلام شد تعداد دفعات زیادی داریم و در حال حاضر با طرف سعودی هستیم که آیا امکان انتقال دارو را داریم یا خیر.

درودی اضافه رد: اگر امکان دارو اشد، داروها داروها ا ایران ریدار

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت در ویژه آمادگی این مرکز برای حضور در حجاج هوشمند که عربستان مدام آن را مطرح می کند، گفت: چه عربستانی به عنوان حجاج هوشمند بیشتر ثبت می کند و اطلاعات زائران در کشور مبدأ در سامانه های الکترونیکی است. سعودیا ن را راهاندازی ردهاند.

وی : اطلاعات ایران را از سالها در انجام میدادیم. رونده الکترونیک را نیز در اجرای وزارت داشت، در وزه اجرا میردهایم. اما هنوز سعودی ها هیچ درخواستی از ما ندارند که چگونه داده هایمان را وارد سامانه های آنها ثبت کنیم ولی روالی که ما سالهای قبل داشتیم و شامل اطلاعات الکترونیک پزشکی زائران بود، همچنان ادامه دارد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، وی در خصوص اینکه زائران باید چند دز واکسن تزریق کرده باشند، گفت: طبق قوانینی که عربستان اعلام کرده حداقل دو دز واکسن باید زائران تزریق کند اما با توجه به دستورات وزارت بهداشت ایران و از آنجایی. ر سه دز ایمنی ری ایجاد میند نهاد ما ایران ریق سه دز واکسن است.

ادآوری میود، در متع سال اری ار و ایر ایرانی در متع ور وهند داشت.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا