دانش و سلامت

کمبود دارو در آلمان/ دسترسی دشوار به بیش از ۲۵۰ قلم دارو

راساس داده ار “اداره داروخانهداران لمان”

به گزارش مجله ایرانی، معاونت داروخانه‌های آلمان در این باره گفت: در حال حاضر این کشور با بیش از 25 قلم دارو روبروست و عمده‌ترین داروها قادر به ارسال این دارو به خانه‌های فروش هستند.

وی ضمن اشاره به جدی بودن این در آلمان خاطر نشان کرد: مشکل یک داروی گهگاه اتفاق می‌افتد چرا که برای مثال یک تولیدکننده باعث مشکل می‌شود ولی در عین حال طولانی شدن زمان عدم دسترسی به آنها در بازار، نگران کننده است. ننده دارده است.

او اضافه رد در سالهای متر مده

همچنین، گزارش مشکل استفاده از داروهای کم‌مصرف برنمی‌گرداند. در رخی از موارد اید ود داروهای مشابهی را

معاونت داروخانهداران لمان، مبود داروها شده اند اولین دلیل، اهش نوع ولید و رچیده شده ماری از وط ولید در سطح اروپاست. برای مثال، کمتر یک دارو در اروپا داروی ضدتب تولید می‌کند چرا که با توجه به اینکه بیمه‌ها برای این داروها می‌پردازند، تولیدشان صرفاً اقتصادی ندارد.

دلیل دیگر عدم وجود داروها در نجیره واردات است وصیاری از داروهای اصلی نها وقتی در این کشور به خاطر خاطراتی که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند یا رفتند، کشتی‌های باری محدود می‌شوند را می‌توان بعد از مصرف دارو در داروخانه‌های آلمان هم می‌توان به خوبی کرد.

مواردی م میآید داروی ارسالی لت لودگی ابل روش و مصرف نیست.

با توجه به دلایل ذکر شده، اتحادیه داروسازان آلمان از معاون خود دوباره بر اساس این خواسته تاکید کرده است که تولید دارو در اروپا از سر راه و دولت‌ها باید به گونه‌ای اضطراری و شرایط فوری و مقدماتی را برای راه‌اندازی این مواد تولید کنند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا